Estem en fase de proves i pot ser que algunes de les funcionalitats de la web encara no estiguin disponibles.

Realització de tallers d’assessorament a grups d’habitatge cooperatiu de Sostre Cívic

El dia 13 de maig de 2021 va tenir lloc una sessió virtual sobre comunitats energètiques amb diversos grups d’habitatge cooperatiu de Sostre Cívic:  Can70, La Corrala, El Mur, Walden XXI. 

Un dels motius d’aquestes activitats informatives era, a més a més de fer una formació sobre comunitats energètiques i resoldre possibles dubtes, motivar als grups participants a ser grups pilots de la plataforma JoinEnergy, fent servir el seu cas com a cas d’estudi per a la implementació i proves de millora de l’aplicatiu. 

La majoria de persones assistents, segons les valoracions recollides als formularis de valoració, es van mostrar molt interessades en poder col·laborar en l’impuls de la plataforma JoinEnergy s’espera una àmplia participació en aquest sentit.

Compartir